In Memory Blog Hop                                       

Bill, brat naszej koleżanki z DT Christmas24 Sue zmarł na raka przełyku.
Chcemy przesłać naszej Drogiej Sue kondolencję, a nade wszytko wyrazy wsparcia.
Niech nie zabraknie Jej siły w tych trudnych dniach.
Sue- pamiętaj, że Bill zawsze będzie blisko Ciebie!


Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, prawdopodobnie tekst, który brzmi „IN MEMORY OF BILL blog hop FEBRUARY 17TH, 2020”

                                         Dear Friends, look at list and visit our blogs-In Memory of Bill
 Mynn Kitchen 
Rocky Crafter 
Em Fairley 
Nandini Karmarkar 
Mary Ellen Driggs 
LeAnn Skinner 
Lee Ann Barrett 
Gietje Boja-Ligthart 
Jacqueline Mantle
The Rainbow Card Challenge
                                                              Thank you!

Komentarze

Prześlij komentarz