Na początku była miłość

Miłość była początkiem...i niech nigdy się nie kończy.

Tag z życzeniami z okazji ślubu, ze szlachetnym załącznikiem zamkniętym w butelce.


Posyłam na 1 wyzwanie w TricksArt

Komentarze